Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku
Kancelaria Komornicza nr IV w Płocku
09-400 Płock, ul. Kolegialna 21 lok. 4
tel. (24) 364 31 00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Tomasz Lewandowski

Kancelaria Komornicza nr IV w Płocku

Komornik Sądowy Tomasz Lewandowski jest uprawniony stosownie do treści art. 10 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych do prowadzenia postępowań egzekucyjnych na terytorium apelacji, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

2019. Komornik Tomasz Lewandowski. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.